CO2 extraktion - extrahera CBD från Hampa

Varför används extraktioner vid framtagning av CBD olja?

Anledningen till att du vill extrahera CBD är för att separera cannabinoiderna från den råa hampa plantan. Detta kommer erbjuda en mer koncentrerad form som är behagligare att konsumera. Att tugga råhampa är inte bara obehagligt, utan det kommer inte heller att ha samma önskade effekt som en koncentrerad extrakt.

Vilken extraktions-metod använder ni?

Vi använder oss av CO2-extraktion som är den senaste, säkraste och mest miljövänliga metoden. Denna processen extraherar alla viktiga cannabinoider, terpenoljor och vaxer i den absolut renaste och mest koncentrerade formen på marknaden.
Med hjälp av tryck-satt koldioxid extraheraras varsamt cannabinoiderna på ett 100% naturligt sätt. Utan någon risk för rester som tungmetaller, alkohol eller pesticider i slutprodukten. Metoden är även berömd för att vara ett mycket säkrare alternativ än många andra extraktioner som använder vissa typer av lösningsmedel vid framtagningsprocessen.

Finns någon nackdel?

Det krävs givetvis en mycket kvalificerad personal för att utföra denna metoden. Även högre kostnader förknippade med all utrustning. Men för att uppnå det mest potenta resultatet, med en så effektiv metod som möjligt. Skulle nog alla hålla med om att det är värt de extra kostnaderna.

CO2 extraktion hampa